2007/12/10

La Kalgaria Esperanto-Rondo ĉi-jare festos la Zamenhof-tagon sabaton, la 15an de decembro (2207), ĉe la hejmo de Paŭlo kaj Maria Hopkins, apartamento 55 de 9520 Bonaventure Drive SE (Calgary) inter la 2a kaj 4 horo ptm. La konstruaĵo kuŝas laŭ 94a Avenuo oriente de Bonaventure Drive (vidu la mapon). Oni povas promeni de C-trajna stacio Southland interne de 20 minutoj, kaj oni povas parki ĉe 94a Avenuo aŭ en la lokoj por vizitantoj en la parkejo de 9520 Bonaventure oriente de la konstruaĵo. Anoncu vin ĉe la domofono, kiu troviĝas ĉe la okcidenta finaĵo de la konstruaĵo. Partoprenontoj bv. anonci vian partoprenon telefone ĉe la numero 698-1818 kaj kunportu manĝetaĵojn por dividi, bonan humoron kaj kantemon.

The Calgary Esperanto Circle will be celebrating Zamenhof Day (and Christmas) on Saturday, December 15 (2007) at the home of Paul and Maria Hopkins, apartment 55, 9520 Bonaventure Dr. SE between 2 and 4 pm. The building is located on 94th Avenue east of Bonaventure Drive (see the map). You can walk here from the Southland C-Train station within 20 minutes, and you can park on 94th Avenue or in the spaces for visitors in our parking lot to the east of the building. The building intercom is at the west end of the building. Please leave us a message at 698-1818 to let us know you are coming and please bring finger food to share, a good humour, and willingness to sing.

2007/11/12

As decided at our monthly business meeting in August, we now have a monthly topic for our weekly meetings at Second Cup Kensington. Discussions around October’s topic Calgary resulted in several dozen articles dealing with Calgary being created or expanded in the Esperanto Wikipedia. A link to the main article follows this post. November’s topic is Festive Traditions.

Kiel ni decidis ĉe la aŭgusta aferkunsido, ni nun havas monatan temon por niaj lund-vesperaj kunvenoj ĉe Second Cup Kensington. La diskutoj koncerne la oktobran temon, Kalgario, stimulis la kreadon aŭ pligrandigon de pli ol dudek artikoloj kiu rilatas Kalgarion en la Esperanta Vikipedio. Ligo al la ĉef-artikolo sekvas ĉi tiun afiŝaĵon. La novembra temo estas Festaj Tradicioj.

2007/08/07

Meze de junio vizitis nin en Kalgario la ĉeĥa esperantisto Jiři Caletka. Li partoprenis la lundan kunvenon en kafejo Second Cup Kensington kaj vidis la urbon aparte kun Agnieszka/Maria/Paul kaj kun Milan. Post la reveno al sia hejmo en Prago li sendis multajn fotojn, de kiuj tri aperas sube. Li ankaŭ sendis leteron, kiu sekvas la fotojn.
------------------------------------------------------------------------------
The Czech Esperantist Jiři Caletka visited us in Calgary in mid June. He attended one of our Monday meetings at Second Cup Kensington and was shown the town by Agnieszka/Maria/Paul and by Milan. On returning home to Prague he sent us many pictures, of which three appear below. The letter to us accompanying the pictures follows.Karaj Milan, Paul, Maria kaj Agnieszka kaj ceteraj membroj de la Esperanta rondeto,

Mi salutas vin el Prago kaj ankoraŭ unufoje tre dankas por agrabla tempo, kiun mi travivis kun vi en Kalgario. Kvankam mi vizitis vian urbon unuafoje en mia vivo, mi sentis min dank' al vi kiel inter malnovaj amikoj. Se nur tio estus avantaĝo de Esperanto, tio sufiĉus.

Via lando estas belega, homoj amikemaj, toleremaj kaj kun respekto al naturo. Mi estis tre kontenta kaj vizito de Kanado estos ĉiam mia granda travivaĵo. Mi skribas iomete haste ĉar morgaŭ forveturos feriumi kun familio en Karlovy Vary kaj mi volas forsendi fotojn ankoraŭ antaŭ mia forveturo. Bonvolu diri al sinjorino Dafinka ke mi jam trovis ŝian amikon, telefonis al li kaj sendis al li paketon. Ankoraŭ unufoje dankon kaj mi deziras al vi belegajn somerajn tagojn.

Amike Jiři Caletka

2007/07/07

This Sunday (July 8, 2007) Esperanto speakers of Calgary will be picnicking in Riley Park. We will meet at 2 pm at Second Cup Kensington near the Sunnyside C-Train station and from there will walk to the park for a picnic with games, song, and lively conversation in Esperanto. Please join us. Contact Paul Hopkins (cell: 923-9650) for more information.

Ĉi-dimanĉe (la 8an de julio, 2007) esperantistoj de Kalgario piknikos en Riley-parko. Ni renkontiĝos je la dua horo ĉe Second Cup Kensington proksime al C-trajna stacio Sunnyside kaj de tie promenos al la parko por pikniko kun ludoj, kantado kaj vigla konversacio en Esperanto. Bonvole venu pikniki kun ni. Kontaktu Paul Hopkins (poŝ-telefona numero: 923-9650) por pliaj informoj.

The following map shows the Sunnyside C-Train station and Riley Park; la sekva mapo montras kie estas C-trajna stacio Sunnyside kaj Riley-parko

2007/07/06

Protokolo de la fondokunveno de la Kalgaria Esperanto-Rondo

On Monday, June 11 (2007) Calgary Esperantists gathered at Second Cup Kensington and decided to create a new non-profit organization to serve our common needs (including providing information and educational materials about Esperanto to Calgarians). The following are the minutes of this meeting, as recorded by the chair of the meeting, Maria Hopkins (with linguistic polishing by her husband, Paul):

Fondokunveno de la Kalgaria Esperanto-Rondo

Loko: Second Cup Kensington (10th Street NW, Calgary)
Tempo: ekde la 19a horo

Partoprenis: Allan Simon, Milan Svejda, Jacqueline Svejda, Leena Athparia, Jean-Francois Cote, Dafinka Ilieva, Paul Hopkins, Maria Hopkins, Ivan Lagace, David Piepgrass, Desire Agbekponou

1. Ni decidas ke esperantistoj denun renkontiĝos lund-vespere en Second Cup Kensington (ĉe 10-a strato, proksime al C-Trajna stacio Sunnyside) ekde la 7a horo vespere. Aferkunveno okazos la lastan lundon de ĉiu monato.

2. Ni decidas unuanime decidas ke Allan Simon estos kalgaria kontaktulo por rilatoj kun Kanada Esperanto-Asocio.

3. Ni decidas fondi asocieton por servi la komunajn bezonojn de kalgariaj esperantistoj; la asocieto havos la nomon Kalgaria Esperanto-Rondo.

4. Ni elektas Maria Hopkins esti prezidant(in)o de Kalgaria Esperanto-Rondo.

5. Ni decidas ke Kalgaria Esperanto-Rondo havu ret-adreson, al kiuj ĉiuj aktivuloj havu aliron kaj al kiu interesitoj povu sendi demandojn, komentojn, ktp. David Piepgrass starigos la adres-konton ĉe Google Mail; la adreso estos: esperantocalgary@gmail.com

6. Ni decidas multobligi informilon pri Esperanto en angla lingvo kun la nova ret-adreso de la Rondo.

7. Allan Simon informas ke la Biblioteko de Universitato Simon Fraser akceptos grandan kolekton de Esperantaj libroj (Biblioteko Ludoviko de Stevens Norvell Jr en Halifakso kaj libroj de la Esperanto-Centro de Montrealo) kiuj, post katalogado, estos disponeblaj al esperantistoj ĉie en Kanado per inter-biblioteka pruntado. Allan sugestas ke la libroj de Memorbiblioteko Dorothy Hawley estus inda aldonaĵo al tiu kolekto, kaj ni konsentas. Se necesos fermi la Esperanto-Centron - Paul informas ke la ludonanto de la Centro jam minacas fermadon de la Centro pro nericevo de la junia lupago - Allan pretas gastigi la librojn de la Memorbiblioteko ĝis Universitato Simon Fraser estos preta ilin akcepti. Ĉar David Yaki estas formala posedanto de la Memorbiblioteko, Maria parolos kun li pri la ideo savi la Memorbiblioteko laŭ la maniero proponita de Allan.

8. Leena Athparia rakontas pri sia lasta vojaĝo al Bharato kaj pri siaj planoj por la estonteco. Ni deziras al ŝi multan sukceson en ŝiaj naturkuracaj studoj en Toronto.

9. Fermo de la kunveno.