2016/11/21

Calgary Esperanto-Society 
is hosting a festive event at the occasion of the
Day of the Esperanto Culture
This event will take place from 6 to 9 pm
on Sunday the 11th of December, 2016
at the home of Allan and Meredith Simon

All speakers and friends of Esperanto are welcome!
If you could bring some finger food for sharing, it would be appreciated. 
For more information or if transportation is needed,
send an email to hoppaul@gmail.com

 Kalgaria Esperanto-Societo 
Invitas al festeno okaze de la
Tago de Esperanta Kulturo
(alinome Zamenhofa Festo).
La festeno okazos inter la 6a horo ĝis la 9a horo vespere,
dimanĉon, la 11an de decembro (2016)
ĉe la domo de Allan kaj Meredith Simon

Bonvenaj estas ĉiuj parolantoj kaj amikoj de Esperanto!
Bonvenaj estas ankaŭ manĝetaĵoj. 
Por ricevi pliajn informojn aŭ helpon kun transporto, 
sendu retmesaĝon al la adreso: hoppaul@gmail.com

2015/12/15

Bedaŭrinde, necesas nuligi la festenon je la 17a de decembro (2015) pro malsaniĝo de unu el la gastigantoj de la festo. Ni invitas partopreni niajn regulajn kunvenojn kiuj okazas lund-vespere inter la 19a kaj 21a horo ĉe kafejo Starbucks en la librejo Chapters de Chinook Mall.

Unfortunately, it has been necessary to cancel the celebration on December 17 (2015), as one of the hosts of our party has fallen ill. We invite you to attend our regular meetings which are held every Monday evening from 7 to 9 pm at the Starbucks in the Chinook Mall Chapters bookstore.

2015/12/01

Kalgaria Esperanto-Societo 
invitaal festeno okaze de la
Tago de Esperanta Kulturo
(alinome Zamenhofa Festo aŭ Kristnaska Festo).
La festeno okazos vespere (de 19h00 ĝis 21h00) de
ĵaŭdo, la 17a de decembro (2015)
ĉe la domo de Allan kaj Meredith Simon
1339 Hamilton St NW (Calgary)
Bonvenaj estas ĉiuj parolantoj kaj amikoj de Esperanto.
Bonvenaj estas ankaŭ manĝetaĵoj (finger food). 
Por ricevi pliajn informojn, sendu mesaĝon al la adreso hoppaul@gmail.com

Calgary Esperanto Society
will be celebrating the
Day of Esperanto Culture
on the evening (7 to 9 pm) of
Thursday, the 17th of December (2015)
at the home of Allan and Meredith Simon
1339 Hamilton St NW (Calgary)
All speakers and friends of Esperanto are welcome.
Contributions of finger food will also be most welcome.
For more information, send a message to hoppaul@gmail.com

2014/12/02

Kalgaria Esperanto-Societo invitas
al festeno okaze de la
Tago de Esperanta Kulturo
(alinome Zamenhofa Festo aŭ Kristnaska Festo).
La festeno okazos vespere (de la 6a horo ĝis la 9a horo ptm) de
dimanĉo, la 14a de decembro (2014)
ĉe la domo de Allan kaj Meredith Simon
1339 Hamilton St NW (Calgary)
Bonvenaj estas ĉiuj parolantoj kaj amikoj de Esperanto.
Bonvenaj estas ankaŭ manĝetaĵoj (finger food). 
Por ricevi pliajn informojn, sendu mesaĝon al la adreso hoppaul@gmail.com

Calgary Esperanto Society
will be celebrating the
Day of Esperanto Culture
on the evening (6 to 9 pm) of
Sunday, the 14th of December (2014)
at the home of Allan kaj Meredith Simon
1339 Hamilton St NW (Calgary)
All speakers and friends of Esperanto are welcome.
Contributions of finger food will also be most welcome.
For more information, send a message to hoppaul@gmail.com

2013/09/02

La prezidanto de Kanada Esperanto-Asocio vizitis Kalgarion

La prezidanto de Kanada Esperanto-Asocio, Bob Williamson, vizitis Kalgarion komence de aŭgusto (2013) pro geedziĝo kaj partoprenis kunvenon de la Kalgaria Esperanto-Societo la 5-an de aŭgusto. En la bildo de la kunveno oni vidas (de maldekstre): Milan, Bob, Jason, Paul, Senato, Meredith, kaj Maria.
------------
Bob Williamson, president of the Canadian Esperanto Association, was in town for a wedding at the beginning of August (2013) and participated in a meeting of the Calgary Esperanto Society conversation group on August 5. The picture at left shows (from left): Milan, Bob, Jason, Paul, Senato, Mededith and Maria.

2012/12/13


Kalgaria Esperanto-Societo invitas
al festeno okaze de la
Tago de Esperanta Kulturo
(alinome Zamenhofa FestoKristnaska Festo).
La festeno okazos
vespere (de la 7a horo ĝis la 9a horo ptm) de
lundo, la 17a de decembro (2012)
ĉe la domo de Allan kaj Meredith Simon
1339 Hamilton St NW (Calgary)
Bonvenaj estas ĉiuj parolantoj kaj amikoj de Esperanto.
Bonvenaj estas ankaŭ manĝetaĵoj (finger food). Por ricevi pliajn informojn, kontaktu la kluban prezidantinon pere de la reta adreso hoppaul@gmail.com

2012/07/19

Our Summer Picnic / Nia Somera Pikniko


Dimanĉon la 22-an de julio membroj de Kalgaria Esperanto-Societo kunvenos inter 9h30 kaj 10h00 atm en la kutima loko, ĉe Starbucks en la librovendejo Chapters. Ni foriros je la 10-a horo. Estos sufiĉe da homoj kun aŭtoj kiuj povos veturigi la aliajn.

Ni alvenos je la akvofalo Lundbreck Falls proksiume je 12h15. La akvofalo troviĝas sur la ŝoseo numero 3, proksimume unu km-ojn oriente de la kruciĝo kun la ŝoseo 22. Tie ni renkontos la esperantiston Brett Wuth, kiu loĝas en Pincher Creek. Apud la akvofalo troviĝas piknik-tabloj, kaj tie ni tagmanĝos. Ĉiu kunportu siajn propran manĝaĵon kaj trinkaĵon.

Poste ni iros al Pincher Creek, proksimume 15 minutojn oriente de la akvofalo. Tie Brett kaj lia frato, kiu estas arĥivisto de la tiea muzeo, ĉiĉeronos nin tra tiu ĉi interesa vidindaĵo. Poste ni reiros al Calgary – kredeble ni alvenos tie proksimume je la 5-a ptm.
We will meet between 9:30 and 10:00 at our usual place, at the Starbucks in the Chapters bookstore. We will leave at 10:00, and there will be enough people with cars who can give rides to the others.

We will arrive at Lundbreck Falls around 12:15. The falls are just south of Hwy 3, and about 1 km east of the intersection with Hwy 22. There we will be joined by the esperantist Brett Wuth who lives in Pincher Creek. There are picnic tables there, and we will have our picnic lunch there. Everybody should bring their own lunch and drink.

We will then drive to Pincher Creek, about 15 minutes East on Highway 3. Brett and his brother, who is the archivist there, will give us a tour of the local museum. We will then return to Calgary and expect to arrive back around 5 pm.

2012/07/16

Tombeja vizito je Kanada Festo-Tago


Lundon la 2an de julio (Kanada Festo-Tago 2012), kvin membroj de Kalgaria Esperanto-Societo vizitis la lastan ripozejon de du niaj pioniroj: Dorothy Hawley kaj Janet Warren. Ne tute certaj pri tio, kie ili estis, ni devis longe promeni por trovi Dorothy, kiu estis en Burnsland Cemetary proksime al la Stampedejo, ĉe sekcio P, bulvardo 8, loko 34. La memorloko de Janet estis preskaŭ ĉe la urbo-limoj, en Mountain View Memorial Garden, sed ni rapide trovis ŝian memorŝtonon en sekcio Memories, flanko A, loko 934. En la supra bildo oni vidas Daphne, Maria kaj Paŭlon ĉe la tombejo de Dorothy, en la suba Maria kun la Esperanta flago ĉe la memor-ŝtono de Janet.
On Monday, July 2 (Canada Day 2012), five members of the Calgary Esperanto Society visited the final resting place of two of our pioneers: Dorothy Hawley and Janet Warren. Unsure just where they where, we had a long walk to find Dorothy, whom we finally found in Burnsland Cemetary near the Stampede grounds. Janet was farther away, in Mountain View Memorial Garden near the city limits, but we quickly found her memorial stone. The upper picture shows Daphne, Maria and Paul at Dorothy’s tombstone, the lower one Maria at Janet’s memorial stone with the Esperanto flag.