2008/12/26

Zamenhofa Festo 2008 (raporto)

Dum la posttagmezo de dimanĉo, la 14-a de decembro, esperantistoj de Kalgario celebris la naskiĝdatrevenon de nia majstro per festa kunveno ĉe la hejmo de Paŭlo kaj Maria. Ni ne estis multnombraj, sed ja multnaciaj: Allan el Danio/Aŭstrio, Dafinka el Bulgario, Maria el Pollando, Milan el Ĉeĥio, Nikolas el Aŭstralio, kaj Paŭlo la kanadano – babilis, fotiĝis, manĝetis, kaj kantis Zambanajn kantojn. Kiuj ne venis, bedaŭru!

2008/11/19

Zamenhofa Festo 2008 (anonco)

La Kalgaria Esperanto-Rondo ĉi-jare festos la Zamenhof-tagon dimanĉon, la 14an de decembro (2008), ĉe la hejmo de Paŭlo kaj Maria Hopkins, apartamento 55 de 9520 Bonaventure Drive SE (Calgary) inter la 2a kaj 5a horo ptm. Se vi deziras partopreni la kunvenon, bonvole sciigu nin ĉe la numero 403-698-1818... aŭ dum unu el la kutimaj lundvesperaj kunvenoj ĉe Second Cup en Kensington.

2008/11/02

Kalgarianoj partoprenis TAKE 7

La Sepan Tut-Amerikan Kongreson de Esperanto, kiu okazis en Montrealo de la 11-a ĝis 18-a de julio, partoprenis sep kalgariaj esperantistoj : Allan, Jacqueline, Jean-François, Maria, Mila, Paŭlo kaj Yoshiki.

Aliĝis al la kongreso pli ol 120 homoj, de kiuj pli ol 100 sukcesis alveni. La plej granda parto de ili aperas en la suba foto.


Dum la kongreso okazis diversaj prelegoj kaj seriozaj kunvenoj, inter ili la jarkunveno de Kanada Esperanto-Asocio, dum kiu fotiĝis tri gekalgarianoj, inter ili prezidantino de nia Rondo (maldekstre), kaj la vicprezidanto de KEA (maldekstre).

Dum la kongreso ankaŭ okazis malpli seriozaj kunvenoj. Dum unu el ili rakontis nia prezidantino, Maria.
Ĉiuvespere okazis spektaklo. Ekzemple, dum la dimanĉa vespero okazis akcepto de Esperantic Studies Foundation : en la suba foto videblas kiel Maria vigle dr... faras notojn pri la kunveno en sia notlibro, dum Allan faras notojn (ĉu?) per sia Blackberry.

Dum la Esperanta Vespero ĉefrolis la franca muzikisto JoMo Leclerq, kiu estas granda admiranto de preskaŭ-samnomulino de nia prezidantino, Mary Hopkins. Sube oni povas vidi JoMo-n kaj entuziasmaj spektantoj, inter ili Maria kaj Milan.

Aldonis al jam riĉa programo la fakto ke TAKE okazis samtampe kaj samkvartale kun la granda Montreala festivalo de amuziĝo Juste pour Rire (Nur por ridi), apud kies maskoto fotiĝis nia prezidantino.

Fine, ne forgesebla estis la libroservo, kie oni povis trovi (kaj aĉeti) multajn Esperantajn librojn neniam antaŭe viditaj ; tie ankaŭ oni trovis novajn hejmojn por tridek libroj el Memor-Biblioteko Dorothy Hawley kaj tiel samtempe kolektis monon por Fondaĵo Ameriko de UEA. En la bildo : Paŭlo en la librovendejo kun «najbaro» de kalgariaj esperantistoj, Lorne Erickson el Mervin, Saskaĉevano.

2008/07/06

Fermiĝo de Kalgaria Esperanto-Centro

Ni bedaŭras informi la esperantistaron ke meze de junio (2008) la domposedanto de la Kalgaria Esperanto-Centro pro nepagado de la lupago (dum du monatoj) reprenis sian ejon forigante la meblaron, dokumentaron, kaj librostokojn de la Centro.

La direktoro de la Esperanto-Centro ne estis trovebla, sed membroj de la Kalgaria Esperanto-Rondo sukcesis savi la flagon de TAKE kaj duonon de Memor-biblioteko Dorothy Hawley. Ne eblas konservi la Memor-bibliotekon komplete, sed tiuj libroj ne bezonataj en Kalgario transdoniĝos al oficistoj de Kanada Esperanto-Asocio en Montrealo por uzi kiel ili volas.

Kalgaria Zamenhof-festo 2007

Kalgariaj esperantistoj kunvenis sabaton, la 15-an de decembro, en la hejmo de Paŭlo kaj Maria Hopkins por festi okaze de la naskiĝ-datreveno de LLZ. Krom babilado en diversaj lingvoj, manĝetado, kaj trinketo, ni ĝuis la komunan kantadon de kantoj Zamenhof-tagaj kaj kristnasko-festaj.