2012/07/19

Our Summer Picnic / Nia Somera Pikniko


Dimanĉon la 22-an de julio membroj de Kalgaria Esperanto-Societo kunvenos inter 9h30 kaj 10h00 atm en la kutima loko, ĉe Starbucks en la librovendejo Chapters. Ni foriros je la 10-a horo. Estos sufiĉe da homoj kun aŭtoj kiuj povos veturigi la aliajn.

Ni alvenos je la akvofalo Lundbreck Falls proksiume je 12h15. La akvofalo troviĝas sur la ŝoseo numero 3, proksimume unu km-ojn oriente de la kruciĝo kun la ŝoseo 22. Tie ni renkontos la esperantiston Brett Wuth, kiu loĝas en Pincher Creek. Apud la akvofalo troviĝas piknik-tabloj, kaj tie ni tagmanĝos. Ĉiu kunportu siajn propran manĝaĵon kaj trinkaĵon.

Poste ni iros al Pincher Creek, proksimume 15 minutojn oriente de la akvofalo. Tie Brett kaj lia frato, kiu estas arĥivisto de la tiea muzeo, ĉiĉeronos nin tra tiu ĉi interesa vidindaĵo. Poste ni reiros al Calgary – kredeble ni alvenos tie proksimume je la 5-a ptm.
We will meet between 9:30 and 10:00 at our usual place, at the Starbucks in the Chapters bookstore. We will leave at 10:00, and there will be enough people with cars who can give rides to the others.

We will arrive at Lundbreck Falls around 12:15. The falls are just south of Hwy 3, and about 1 km east of the intersection with Hwy 22. There we will be joined by the esperantist Brett Wuth who lives in Pincher Creek. There are picnic tables there, and we will have our picnic lunch there. Everybody should bring their own lunch and drink.

We will then drive to Pincher Creek, about 15 minutes East on Highway 3. Brett and his brother, who is the archivist there, will give us a tour of the local museum. We will then return to Calgary and expect to arrive back around 5 pm.

2012/07/16

Tombeja vizito je Kanada Festo-Tago


Lundon la 2an de julio (Kanada Festo-Tago 2012), kvin membroj de Kalgaria Esperanto-Societo vizitis la lastan ripozejon de du niaj pioniroj: Dorothy Hawley kaj Janet Warren. Ne tute certaj pri tio, kie ili estis, ni devis longe promeni por trovi Dorothy, kiu estis en Burnsland Cemetary proksime al la Stampedejo, ĉe sekcio P, bulvardo 8, loko 34. La memorloko de Janet estis preskaŭ ĉe la urbo-limoj, en Mountain View Memorial Garden, sed ni rapide trovis ŝian memorŝtonon en sekcio Memories, flanko A, loko 934. En la supra bildo oni vidas Daphne, Maria kaj Paŭlon ĉe la tombejo de Dorothy, en la suba Maria kun la Esperanta flago ĉe la memor-ŝtono de Janet.
On Monday, July 2 (Canada Day 2012), five members of the Calgary Esperanto Society visited the final resting place of two of our pioneers: Dorothy Hawley and Janet Warren. Unsure just where they where, we had a long walk to find Dorothy, whom we finally found in Burnsland Cemetary near the Stampede grounds. Janet was farther away, in Mountain View Memorial Garden near the city limits, but we quickly found her memorial stone. The upper picture shows Daphne, Maria and Paul at Dorothy’s tombstone, the lower one Maria at Janet’s memorial stone with the Esperanto flag.