2012/12/13


Kalgaria Esperanto-Societo invitas
al festeno okaze de la
Tago de Esperanta Kulturo
(alinome Zamenhofa FestoKristnaska Festo).
La festeno okazos
vespere (de la 7a horo ĝis la 9a horo ptm) de
lundo, la 17a de decembro (2012)
ĉe la domo de Allan kaj Meredith Simon
1339 Hamilton St NW (Calgary)
Bonvenaj estas ĉiuj parolantoj kaj amikoj de Esperanto.
Bonvenaj estas ankaŭ manĝetaĵoj (finger food). Por ricevi pliajn informojn, kontaktu la kluban prezidantinon pere de la reta adreso hoppaul@gmail.com

2012/07/19

Our Summer Picnic / Nia Somera Pikniko


Dimanĉon la 22-an de julio membroj de Kalgaria Esperanto-Societo kunvenos inter 9h30 kaj 10h00 atm en la kutima loko, ĉe Starbucks en la librovendejo Chapters. Ni foriros je la 10-a horo. Estos sufiĉe da homoj kun aŭtoj kiuj povos veturigi la aliajn.

Ni alvenos je la akvofalo Lundbreck Falls proksiume je 12h15. La akvofalo troviĝas sur la ŝoseo numero 3, proksimume unu km-ojn oriente de la kruciĝo kun la ŝoseo 22. Tie ni renkontos la esperantiston Brett Wuth, kiu loĝas en Pincher Creek. Apud la akvofalo troviĝas piknik-tabloj, kaj tie ni tagmanĝos. Ĉiu kunportu siajn propran manĝaĵon kaj trinkaĵon.

Poste ni iros al Pincher Creek, proksimume 15 minutojn oriente de la akvofalo. Tie Brett kaj lia frato, kiu estas arĥivisto de la tiea muzeo, ĉiĉeronos nin tra tiu ĉi interesa vidindaĵo. Poste ni reiros al Calgary – kredeble ni alvenos tie proksimume je la 5-a ptm.
We will meet between 9:30 and 10:00 at our usual place, at the Starbucks in the Chapters bookstore. We will leave at 10:00, and there will be enough people with cars who can give rides to the others.

We will arrive at Lundbreck Falls around 12:15. The falls are just south of Hwy 3, and about 1 km east of the intersection with Hwy 22. There we will be joined by the esperantist Brett Wuth who lives in Pincher Creek. There are picnic tables there, and we will have our picnic lunch there. Everybody should bring their own lunch and drink.

We will then drive to Pincher Creek, about 15 minutes East on Highway 3. Brett and his brother, who is the archivist there, will give us a tour of the local museum. We will then return to Calgary and expect to arrive back around 5 pm.

2012/07/16

Tombeja vizito je Kanada Festo-Tago


Lundon la 2an de julio (Kanada Festo-Tago 2012), kvin membroj de Kalgaria Esperanto-Societo vizitis la lastan ripozejon de du niaj pioniroj: Dorothy Hawley kaj Janet Warren. Ne tute certaj pri tio, kie ili estis, ni devis longe promeni por trovi Dorothy, kiu estis en Burnsland Cemetary proksime al la Stampedejo, ĉe sekcio P, bulvardo 8, loko 34. La memorloko de Janet estis preskaŭ ĉe la urbo-limoj, en Mountain View Memorial Garden, sed ni rapide trovis ŝian memorŝtonon en sekcio Memories, flanko A, loko 934. En la supra bildo oni vidas Daphne, Maria kaj Paŭlon ĉe la tombejo de Dorothy, en la suba Maria kun la Esperanta flago ĉe la memor-ŝtono de Janet.
On Monday, July 2 (Canada Day 2012), five members of the Calgary Esperanto Society visited the final resting place of two of our pioneers: Dorothy Hawley and Janet Warren. Unsure just where they where, we had a long walk to find Dorothy, whom we finally found in Burnsland Cemetary near the Stampede grounds. Janet was farther away, in Mountain View Memorial Garden near the city limits, but we quickly found her memorial stone. The upper picture shows Daphne, Maria and Paul at Dorothy’s tombstone, the lower one Maria at Janet’s memorial stone with the Esperanto flag.

2012/06/29

Vizito al Dorothy Hawley kaj Janet Warren


Monday July 2nd is a holiday and we plan an interesting activity:

Instead of meeting in the evening as we customarily do, we will meet at the usual place (coffee shop of Macleod Trail Chapters) between 1 and 2 pm. At 2 pm, we will all go to visit the graves of two pioneers of the Calgary Esperanto movement: Dorothy Hawley and Janet Warren, who both passed away in the last 10 years. There are enough among us who have cars and can provide transportation to the others. It is anticipated that we will return to Chapters by 5 o’clock.

Thanks to Daphne Ilieva for discovering the final resting places of these pioneers and making the suggestion.

Lundo la 2a de julio estos oficiala feria tago. Pro tio ni planas interesan ekskurson, nome:

Anstataŭ kunveni vespere, ni jam kunvenos inter la 1a kaj 2a horoj ptm ĉe la kutima loko, la kafejo de librovendejo Chapters. Je la 2a horo ni forveturos por viziti la tombojn de du gravaj pioniroj de la loka movado, nome Janet Warren kaj Dorothy Hawley, ambaŭ forpasintaj dum la lastaj dek jaroj. Estas sufiĉe da membroj kun aŭtoj kaj ili provizos veturigon al la aliaj. Ni antaŭvidas reveni al Chapters proksimume je la 5a ptm.

Dankon al Daphne Ilieva pro tiu propono kaj pro tio ke ŝi trovis la koncernajn tombejojn.

2012/04/30

KER fariĝis KES


Decidinte pli vaste prezenti sin al la publiko, Kalgaria Esperanto-Rondo hodiaŭ vespere decidis adopti nomon pli facile komprenebla en angla traduko : Kalgaria Esperanto-Societo. KER ne plu estas, vivu KES!
Having decided to open itself up more to the public, the Calgary Esperanto Group this evening decided to adopt a new name which can be better translated into English: Calgary Esperanto Society. CER is now gone - long live CES!