2010/04/05

Kalgaria Esperanto-Rondo elprovas novan kunvenejon

Nova kuvenejo dum aprilo / New meeting place for April

Dum la pasintaj du jaroj la Kalgaria Esperanto-Rondo renkontiĝis lunde en la kafejo Second Cup en Kensington, sed daŭre ĝenis la iom laŭta fona muziko, kiu ofte malfaciligis konversaciojn. Pro tio ni decidis okazigi la lundajn kunvenojn en aprilo (2010) en nova loko, la kafejo en la librovendejo Chapters en Brick Mall, 9631 MacLeod Trail S.W. (Calgary). Fine de tiu prova periodo, ni decidos ĉu daŭrigi kunvenadon en tiu loko. Bonvolu partopreni unu el la kunvenoj en aprilo kaj esprimu vian opinion pri la taŭgeco de ĉi tiu loko kiel kunvenejo de KER.

For the past two years the Calgary Esperanto Club has been meeting on Mondays at the Kensington Second Cup, but we have found that the background music often interferes with conversation. For this reason, we have decided to try an alternative location: on April 8, 15, 22 and 29 we will be meeting (7-9 pm) in the café at the Chapters in the Brick Mall, 9631 MacLeod Trail S.W. (Calgary). At the end of this trial period a decision will be made whether to continue meeting in this location. Please attend one of the meeting in April and let us know what you think of the suitability of this location as a meeting place for our club.

1 comment:

Anonymous said...

Kion oni findecidis - cxu la kunvenoj estos en la nova loko?

Michael Zuskin